SGAG Logo

JERRY LAPLANTE

xxxx-xxxx

Writing as: Jerry LaPlante


-Series Books
 
Chameleon The Wrath Of Garde (1979)
  In Garde We Trust (1979)
  Garde Save The World (1979)